Zorg

Zorg op school

Zorg op school vinden we erg belangrijk, dat is ook meteen één van de troeven van onze school. Onze klasleerkrachten zorgen voor een brede basiszorg. In de kleuterschool zijn de hoeken verrijkt, in de lagere school gebeurt dit door het viersporenbeleid. Op deze manier leren de kinderen zichzelf inschatten en kiezen ze de moeilijkheidsgraad van de oefeningen. Onze leerkrachten zetten zich klasoverschrijdend in. Steeds wordt er vertrokken vanuit de noden van het kind.

In onze school is een springklasje dat samenwerkt met het eerste leerjaar. Zo krijgen kinderen die nood hebben aan een kleiner groepje of iets meer tijd nodig hebben een jaar extra om de sprong van kleuterschool naar eerste leerjaar te maken en op eigen tempo en niveau te groeien . Deze leerlingen worden begeleid door een kleuterjuf, die samen met de klasjuf van het eerste leerjaar voor een rijke hoekenwerking zorgt.

Wat doen onze zorgleerkrachten zoal?

Voor de leerlingen:

  • Met een onderdeel van de leerstof helpen.
  • Luisteren naar hun verhaal en er samen over nadenken.
  • Werken aan problemen zoals faalangst, huiswerk aanpakken, pesten, conflictsituaties, moeilijkheden thuis, …

 

Voor de leerkrachten:

  • Meezoeken naar aangepast materiaal en werkvormen voor de klas,
  • groepjes mee begeleiden in de klas, de klas overnemen tijdens overlegmomenten van de leerkracht,
  • projecten in de klas mee ondersteunen…

 

Voor de ouders:

  • Helpen met vragen rond huiswerkbegeleiding, opvoedingsproblemen, gedragsproblemen, …

CLB

Copyright © 2017 Vrije Basisschool De Zonnebloem Kessel-lo Rights Reserved

Maak een artikel

Bezoekers

We hebben 164 gasten en 3 leden online