Visie

visie van onze school:

In onze school staat het welbevinden voorop. Als we graag leren, leren we ook goed!  We leren zoveel met en van elkaar, ieder volgens zijn/haar eigen mogelijkheden. Op die manier willen we de diversiteit die er is, optimaal benutten.

Ambitie van de Zonnebloem:

Welbevinden voorop stellen zodat de kinderen graag naar school blijven gaan ondanks mogelijke struikelblokken. We willen de buurt verbeteren via de kinderen: door goed onderwijs mogelijkheden creëren voor een betere toekomst.

Hoe doen we dat?

huiselijk

- echt en eenvoudig

- samen

- betrokken

- liefdevol kordaat

- gemoedelijke open sfeer

- zorgend, elk kind is anders. Het kind staat centraal

- respect voor elkaar, materiaal, de natuur,...

- gericht op de relatie, welbevinden. Gericht op de ander en elkaar

In de Zonnebloem vinden we het belangrijk dat elk kind zich thuis voelt. Dit komt tot stand dankzij een mooie wisselwerking tussen leerlingen, leerkrachten, ouders en andere betrokkenen. Door dagelijks kringmomenten te organiseren, krijgen de kinderen de kans om ervaringen uit te wisselen, emoties te uiten en een luisterend oor te bieden. Ook voor de ouders maken wij graag tijd. Voor en na de schooluren zijn de leerkrachten steeds aanspreekbaar.

Bij het organiseren van activiteiten op school staan samenhorigheid en gezelligheid centraal. We proberen hierbij niet te ver uit te wijden, maar in alle eenvoud dicht bij de echtheid te blijven.

Als brede school werken we ook zeer nauw samen met de buurt en de omgeving. Zo worden de buurtbewoners betrokken bij schoolactiviteiten (lichtjestocht, schoolfeest, ontwikkelen van de nieuwe school). We zijn een echte buurtschool en dit brengt een grote diversiteit aan culturen en gezinsstructuren met zich mee. Ons onderwijs vertrekt vanuit deze diversiteit.

Aan de inrichting van het schoolgebouw merk je dat we een huiselijke sfeer nastreven. Onze nieuwe school ziet er op zich al uit als een groot huis. Ook de binnenafwerking doet ook eerder huiselijk aan met warme parketvloer in de kleuterklassen en tapijt in de lagere klassen. Op die manier willen we een veilige en huiselijke omgeving te creëren voor de kinderen en leerkrachten.

Dankzij een open communicatie en een eensgezinde ingesteldheid onder de leerkrachten vormen wij een sterk team dat een hoog welbevinden voor de kinderen, ouders en het schoolteam nastreeft.

In dit alles streven we hierbij ook een respectvolle houding na voor de natuur, materialen, elkaar en onszelf.

coachend

Op onze school vinden we het belangrijk dat we de kinderen op alle vlakken laten ontwikkelen, in hoofd, hart en handen. We geven ze waarden mee door hen te begeleiden in hun groei naar een zelfbewust persoon in onze maatschappij.

Kleuters worden doelgericht geobserveerd. Hieruit ontdekken we hoe elk kind kan bijgestuurd en ondersteund worden in zijn/haar leerproces. Het spelend leren lukt pas  als het aansluit bij wat de kinderen beleven en bezighoudt. Daarom geven we hen de kans om zelf thema’s te kiezen of aan te vullen.

We stimuleren ze om zo zelfstandig mogelijk te worden. Deze autonomie leren we aan tijdens activiteiten, zoals het kiezen van hun taken op het keuzebord, contractwerk, enz. Ook in de lagere school trekken we dit verder. De leerkracht biedt hier een gestructureerde en doordachte aanpak aan tijdens de dagcontracten ( hogere klassen weegcontracten) via beren-wolven-tijgers. Kinderen kiezen hierin zelf of ze veel/weinig instructie nodig hebben, door zichzelf in te schatten per taak. De leerkracht stuurt hen hierin bij.

Niet alleen de leerkracht is een coach, ook het kind krijgt deze verantwoordelijkheid/ rol. Ze werken vaak per twee en leren samen. Tijdens de projecten wordt er gewerkt in heterogene groepen, leeftijdoverschrijdend. De oudere kinderen ondersteunen de jongere en nemen ze mee op sleeptouw. Zo ontstaat er een “leren van elkaar”. Dit kunnen we ook waarnemen in kleuterklas. Hier leren en helpen ze elkaar, doordat ze mogen kiezen met wat ze spelen, door eens geen thema te doen, door heterogene groepen te maken in je klas,..

- meer individuele begeleiding

- er worden extra dingen gedaan die thuis niet opgenomen worden.

- kinderen zijn zelf ook coach, ze zorgen voor elkaar.

- beren, wolven, tijgers.

- zelf kiezen wat ze doen. ( met coaching van de leerkracht)

dynamisch

- flexibel

- elk probleem wordt samen opgelost

-gedreven team: Ons team bestaat uit gedreven mensen die bewust voor onze school kozen. Nieuwe personeelsleden worden snel en spontaan opgenomen in het team en kunnen rekenen op ondersteuning van iedereen. Onze leerkrachten zijn steeds op zoek naar fijne werkvormen, leuke activiteiten, ...

Problemen worden samen besproken en aangepakt en dit steeds met wederzijds respect. Men is spontaan op de hoogte van de werking in de verschillende klassen. Extra taken worden steeds gezamenlijk aangepakt.

- verschillende aanpak voor elk kind: via beren/wolven/tijgers

- durf om eens iets anders aan te pakken: We blijven steeds in beweging. We spelen in op nieuwe ontwikkelingen en stellen onszelf in vraag. We zijn voortdurend op zoek naar verbeterpunten ten aanzien van de kwaliteit van ons onderwijs en het welzijn van onze leerlingen.

doorzettingsvermogen

In onze school stimuleren we leerlingen om door te zetten, niet op te geven, ook als het wat moeilijker gaat. Er wordt dan in kleine stapjes gewerkt zodat elk kind succeservaringen heeft waardoor het verder kan groeien.

vernieuwend

Onze school is een vernieuwende school. We scholen ons regelmatig na, gaan bij andere scholen op bezoek en houden de trends binnen onderwijs in de gaten. Het M-decreet dat enkele jaren geleden van start ging, leeft erg in onze school. We hebben een brede basiszorg: onze leerkrachten zorgen voor een fijn en rijk klasklimaat. De ideeën achter Zill, het nieuwe leerplan van het Katholiek Onderwijs worden in onze school al voor een groot deel waargemaakt. We werken al vakoverschrijdend met onze projectwerking. Het idee dat niet alle kinderen op hetzelfde moment iets leert en er dezelfde tijd voor nodig heeft, onderschrijven we volledig. Dit maken we in de klaspraktijk waar met beren/wolven/tijgers.

Ons eerste leerjaar wordt ondersteund door een kleuterjuf. Zij begeleidt in een klein groepje de kinderen die de sprong van de kleuterschool naar de lagere school wat moeilijker vinden.

laagdrempelig

Onze school is een buurtschool in een kwetsbare wijk. Ouders kunnen bij ons steeds terecht. De ouderraad organiseert regelmatig mamacafés waar allerlei thema's besproken worden. In onze opvang organiseren we zelf een huiswerkklas. Dit om alle kinderen de kans te bieden hun huiswerk te maken in een rustige omgeving, nog een woordje uitleg te vragen...

De activiteiten die we als school organiseren zijn steeds laagdrempelig en zeker betaalbaar. Uitstappen met de klas zijn meestal in de buurt zodat we geen dure busreizen moeten betalen. De activiteiten die de ouderraad samen met de school opzet, zijn vaak gericht op 'elkaar ontmoeten'. Alleen ons schoolfeest is een echte winstgericht feest. En toch kunnen ook daar alle kinderen gratis meedoen aan de spelletjes.

Copyright © 2017 Vrije Basisschool De Zonnebloem Kessel-lo Rights Reserved

Maak een artikel

Bezoekers

We hebben 169 gasten en 3 leden online